گردشگری و میراث فرهنگی
Technical Catalogues
 جاذبه های طبیعی   ( سایت ها : 8 )
 موزه ها و اماکن تاریخی   ( سایت ها : 1 )
 اماکن مذهبی   ( سایت ها : 3 )
 صنایع دستی   ( سایت ها : 2 )
 خدمات گردشگری   ( سایت ها : 35 )
 روستاها و مناطق   ( سایت ها : 17 )