عنوان : شرکت مجریان توسعه معادن آسیا
آدرس اینترنتی : http://www.matmaa.com
توضیحات :
شرکت مجریان توسعه معادن آسیا به عنوان یکی از پیشرو ترین مجموعه های معدنی در بخش خصوصی، فعالیت خود را یک دهه پیش در حوزه های مختلف اکتشاف، استخراج و فراوری با معادن سنگ آهن مروارید و علی آباد در استان زنجان آغاز کرد. گروه معدنی متما در طی این سالها با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مدیریت دانش بنیان موفق شده است در سالهای 1386 و 1388 به عنوان "بهره بردار نمونه معدنی کشور" و در سالهای 1387، 1389، 1390 و 1391 به عنوان "بهره بردار نمونه استان زنجان" انتخاب و مورد تشویق قرار گرفته است. گروه معدنی متما در حال حاضر با تکیه فعالیت های تحقیق و توسعه معدنی و تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی فعالیت های گسترده ای را در زنجیره ارزش در دست انجام دارد.
کلمات کلیدی :
شرکت مجریان توسعه معادن آسیا
تعداد دفعات بازدید از لینک : 2213